หากคุณเคยซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาก่อน คุณอาจต้องเคยเห็นตัวย่อ IP และตัวเลขที่ติดอยู่ตามตัวย่อนั้น แต่คุณรู้หรือไม่ว่า Protection Class (IP) rating นั้นคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร?

ในบทความนี้เราจะมาอธิบายให้คุณเข้าใจความหมายของ Protection Class (IP) ที่หมายถึงระดับการป้องกันอุปกรณ์ รวมถึงความสำคัญของการมี Protection Class (IP) เพื่อปกป้องอุปกรณ์ของคุณจากภัยอันตรายต่างๆ

สารบัญเนื้อหา

สิ่งที่ควรจำ:

 • Protection Class (IP) คือระดับการป้องกันอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • IP rating เป็นระบบที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับป้องกันอุปกรณ์
 • การมี Protection Class (IP) ช่วยปกป้องอุปกรณ์จากภัยอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ถ้าหมายเลข IP rating มีค่าสูงขึ้น หมายถึงมีการป้องกันอุปกรณ์ที่ดีมากขึ้น
 • การใช้ Protection Class (IP) เป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า

IP มาจากคำว่าอะไร?

คำว่า IP มาจากคำว่า Internet Protocol (โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการระบุและจัดการที่อยู่ของอุปกรณ์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบของ IP address ที่สำคัญก็คือ IPv4 (Internet Protocol version 4) และ IPv6 (Internet Protocol version 6) โดยที่ระบบ IP address นั้นเป็นตัวกำหนดที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้องใช้ในการสื่อสารกันในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความหมายของ IP ในที่นี้เชื่อมโยงกับระบบ Protection Class IP rating ที่จะถูกอธิบายต่อไป

Protection Class แบ่งออกอย่างไร?

ในการป้องกันอุปกรณ์ของเราจากภัยอันตรายต่างๆ เราต้องใช้ Protection Class IP rating ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลหรือสารอันตรายภายนอก แต่เราต้องรู้ว่า Protection Class IP แบ่งออกอย่างไร

Protection Class IP rating มีระดับการป้องกันต่างกัน โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญคือค่า IPxx โดย xx จะเป็นตัวเลขที่แสดงระดับของ Protection Class IP ตั้งแต่ 00 ถึง 99

ตัวเลขแรก (x) หมายถึงระดับการป้องกันทางเข้าของอุปกรณ์ โดยใช้ตัวเลข 0-6 ซึ่งค่าตัวเลขสูงแสดงว่ามีการป้องกันที่ดีกว่า

ตัวเลขที่สอง (x) หมายถึงระดับการป้องกันต่อของอุปกรณ์ โดยใช้ตัวเลข 0-8 ซึ่งค่าตัวเลขสูงแสดงว่ามีการป้องกันต่อทิ้งสารภายนอกที่ดีกว่า

ตารางด้านล่างแสดงรายละเอียดของแต่ละระดับการแบ่ง Protection Class IP rating

ระดับของ Protection Class IP คำอธิบาย
IP00 ไม่มีการป้องกันอย่างใดอย่างหนึ่งต่อของอุปกรณ์
IP20 มีการป้องกันด้านที่กระทบในสภาพทั่วไป
IP44 มีการป้องกันไอน้ำและละอองขนาดเล็กที่สามารถตกตะกอนลงบนอุปกรณ์ได้
IP67 มีการป้องกันต่อการเจาะอุปกรณ์โดยน้ำและฝุ่น
IP68 มีการป้องกันด้านที่เข้าถึงของน้ำและฝุ่น

Protection Class IP มีกี่ระดับ?

ในส่วนนี้เราจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนระดับ Protection Class IP ที่มีอยู่ ระดับ IP rating อาจแบ่งออกเป็นหลายระดับตามมาตรฐานที่กำหนด แต่โดยทั่วไปแล้ว Protection Class IP มี 4 ระดับหลักคือ IP20, IP44, IP65, และ IP68

IP20 หมายถึงอุปกรณ์ที่มีการป้องกันจากแสงและเป็นพื้นที่ป้องกันจากวัตถุเข้าสู่อุปกรณ์ หนึ่งตัวอย่างของอุปกรณ์ที่มี Protection Class IP ระดับ IP20 คือ หลอดไฟ LED ภายในบ้านหรือออฟฟิศ

IP44 หมายถึงอุปกรณ์ที่มีการป้องกันจากน้ำฝนหรือฝอย รวมถึงแสงแดด หนึ่งตัวอย่างของอุปกรณ์ที่มี Protection Class IP ระดับ IP44 คือ หลอดไฟนอกบ้านหรือป้ายไฟที่ใช้ติดตั้งบนกำแพงภายนอกอาคาร

IP65 หมายถึงอุปกรณ์ที่มีการป้องกันจากฝุ่น, ฝน และน้ำพุ หนึ่งตัวอย่างของอุปกรณ์ที่มี Protection Class IP ระดับ IP65 คือกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ใช้กลางแจ้ง

IP68 หมายถึงอุปกรณ์ที่มีการป้องกันจากฝุ่น, ฝน, น้ำพุ, และสามารถใช้ในน้ำได้ หนึ่งตัวอย่างของอุปกรณ์ที่มี Protection Class IP ระดับ IP68 คือสมาร์ทโฟนที่กันน้ำ

IP-protection class

ลักษณะของ Protection Class IP

ในส่วนนี้เราจะสำรวจลักษณะและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ Protection Class IP rating ที่มีความสำคัญในการปกป้องอุปกรณ์ของเราจากภัยอันตรายต่างๆ

Protection Class IP เป็นระบบที่ใช้ในการจำแนกหรือป้องกันอุปกรณ์จากภัยอันตรายต่างๆ เช่น น้ำและฝุ่น โดยปกติแล้วจะมีรูปแบบจำนวนสองตัวอักษร ตัวแรกคือ “IP” ซึ่งหมายถึง “Ingress Protection” หรือระบบป้องกันการเข้าสู่อุปกรณ์ และตัวสองคือตัวเลขที่ระบุระดับความปลอดภัยของอุปกรณ์

Protection Class IP rating เป็นข้อมูลที่สำคัญในการเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานที่ที่มีภัยอันตรายเพิ่มเติม เช่น แหล่งน้ำ, หม้อแปลงไฟฟ้า, หรือสถานที่ที่มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา

ลักษณะของ IP rating

IP rating มีลักษณะที่เป็นตัวเลขสองตัวที่ระบุระดับความปลอดภัยของอุปกรณ์ ตัวเลขแรกแสดงถึงระดับป้องกันจากการเข้าสู่อุปกรณ์ (ingress protection) และตัวเลขที่สองแสดงถึงระดับป้องกันจากภายนอก เช่น น้ำ ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0-9 โดยเลขที่สูงสุดแสดงถึงความปลอดภัยที่สูงกว่า เนื่องจากมีการทดสอบและเปรียบเทียบกันอย่างละเอียดแม่นยำ

ตัวเลข ความหมาย ตัวอย่าง
0 ไม่มีการป้องกัน ไม่มีการป้องกันจากภัยอันตรายใดๆ
1 ป้องกันการเข้าสู่จากวัตถุขนาดใหญ่ที่ไม่มีผลกระทบสำคัญ ป้องกันการเข้าสู่จากวัตถุขนาดใหญ่ (ลูกบอล, สายไฟ) ที่ไม่มีผลกระทบสำคัญ
2 ป้องกันการเข้าสู่จากฝุ่นหรือวัตถุขนาดเล็กที่มีผลกระทบที่น้อย ป้องกันการเข้าสู่จากฝุ่นหรือวัตถุขนาดเล็กที่มีผลกระทบที่น้อย
3 ป้องกันการเข้าสู่จากน้ำฝนหรือฝุ่นหนา ป้องกันการเข้าสู่จากน้ำฝนหรือฝุ่นหนา
4 ป้องกันการเข้าสู่จากน้ำดิบหรือตะกอนรุ่นต่อไป มีความปลอดภัยและป้องกันการเข้าสู่จากน้ำดิบหรือตะกอน
5 ป้องกันการเข้าสู่จากฝนหรือละอองน้ำขนาดเล็ก ป้องกันการเข้าสู่จากฝนหรือละอองน้ำขนาดเล็ก
6 ป้องกันการเข้าสู่จากฝนหรือละอองน้ำที่แรง ป้องกันการเข้าสู่จากฝนหรือละอองน้ำที่มีแรง
7 ป้องกันการเข้าสู่จากการจุดน้ำ ป้องกันการเข้าสู่จากการจุดน้ำ
8 ป้องกันการเข้าสู่จากแรงดันน้ำหรือแรงดันที่สูงกว่าใช้ปกติ ป้องกันการเข้าสู่จากแรงดันน้ำหรือแรงดันที่สูงกว่าใช้ปกติ
9 ป้องกันการเข้าสู่จากละอองน้ำแรงดันสูงรุนแรง ป้องกันการเข้าสู่จากละอองน้ำแรงดันสูงรุนแรง

การเลือก Protection Class IP rating ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ของเรามีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยในการป้องกันอุปกรณ์จากภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IP Rating มีผลกระทบต่ออุปกรณ์อย่างไร?

IP Rating (หรือระดับความปกป้อง) มีผลกระทบมากมายต่ออุปกรณ์ที่มีการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน การมี IP rating ที่เหมาะสมสามารถป้องกันอุปกรณ์จากภัยอันตรายหลายๆ ประเภทได้ เช่น ฝุ่น, ละอองน้ำ, การเข้าถึงของมลพิษ เป็นต้น

ประโยชน์ที่สำคัญของ IP rating คือ:

 • ป้องกันภัยอันตราย: IP rating ที่เหมาะสมช่วยปกป้องอุปกรณ์จากการเสียหายที่อาจเกิดจากภัยอันตรายต่างๆ เช่น น้ำ, ฝุ่น, ละอองสารเคมี หรือการเข้าถึงของมลพิษ
 • ความทนทานและคุณภาพ: IP rating ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ และรับประกันว่ามีคุณภาพที่ดีและคงทน
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือ: อุปกรณ์ที่มี IP rating สูงมักถือว่ามีคุณภาพสูงและถูกออกแบบมาอย่างดี เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้
 • คำแนะนำในการใช้งาน: IP rating มักเป็นข้อมูลที่สำคัญในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เพราะช่วยให้ผู้ใช้รู้ว่าอุปกรณ์สามารถทนทานกับสภาวะแวดล้อมใดได้บ้าง

ดังนั้น การใช้งานอุปกรณ์ที่มี Protection Class IP rating เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับอุปกรณ์ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และให้ความมั่นคงของการใช้งานอุปกรณ์ในระยะยาว

สาเหตุที่ควรใช้ Protection Class IP

การปกป้องอุปกรณ์โดยใช้ Protection Class IP เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเนื่องจากมีเหตุผลที่ชัดเจนอย่างมาก ข้าพเจ้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของ Protection Class IP ในบทต่อไปนี้:

 1. ความคงทนต่อภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม: Protection Class IP ช่วยปกป้องอุปกรณ์ไม่ให้เสียหายจากภูมิอากาศ เช่น ฝุ่น, น้ำ, แสงแดด และอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย การใช้ Protection Class IP จะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ความปลอดภัย: การปกป้องอุปกรณ์จากอันตรายภายนอกเป็นสิ่งสำคัญ โดย Protection Class IP ช่วยปกป้องไม่ให้อุปกรณ์เสี่ยงต่อการถูกเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก รวมถึงป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เช่น การชน, ระเบิด และอื่นๆ
 3. ความเชื่อถือได้: การกำหนด Protection Class IP rating ให้กับอุปกรณ์ที่เราใช้ช่วยเพิ่มความเชื่อถือในคุณภาพของอุปกรณ์นั้นๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการทดสอบและได้รับมาตรฐาน Protection Class IP จะให้ความมั่นใจว่ามีการปกป้องอุปกรณ์ที่ดีเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

ดังนั้น เหตุผลในการใช้ Protection Class IP ไม่ได้เพียงแค่เพื่อปกป้องอุปกรณ์ แต่ยังมีผลต่อความคงทนของอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการใช้งาน และความเชื่อถือในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเมื่อเลือกใช้ Protection Class IP rating กับอุปกรณ์ของเรา

ขั้นตอนการเลือก Protection Class IP

เลือก Protection Class IP rating ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เราใช้เป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ได้ระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ขั้นตอนการเลือก Protection Class IP เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการตัดสินใจให้เหมาะสม

1. วิเคราะห์การใช้งานอุปกรณ์

เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์การใช้งานอุปกรณ์ที่คุณต้องการปกป้อง ระบุประเภทของอุปกรณ์ ลักษณะการใช้งาน กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบสำคัญอื่นๆ

2. ทราบความต้องการใน Protection Class IP

กำหนดความต้องการเฉพาะของคุณเป็นรายละเอียด รวมถึงระดับความปลอดภัยที่คุณต้องการให้กับอุปกรณ์ของคุณ ในบางกรณีคุณอาจต้องการป้องกันอุปกรณ์จากการเข้าถึงของน้ำ ฝุ่นละออง หรือการกระทบกัน ความต้องการเหล่านี้จะช่วยกำหนดระดับ IP rating ที่เหมาะสม

3. ศึกษาความสามารถของแต่ละระดับ Protection Class IP

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแต่ละระดับ Protection Class IP รวมถึงค่า IP rating ที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ ศึกษาคุณสมบัติสำคัญ เช่น ความปลอดภัยในการดูดซึมของน้ำ ความกันน้ำ ความคงทนต่อภายนอก เพื่อเลือกระดับ Protection Class IP ที่เหมาะสมที่สุด

4. พิจารณาต้นทุนและประโยชน์

ประเมินต้นทุนและประโยชน์ของการใช้งาน Protection Class IP rating แต่ละระดับ พิจารณาองค์ประกอบทั้งหมด เช่น ค่าซื้อ ค่าบำรุงรักษา การทดสอบและการรักษาค่าใช้จ่ายในระยะยาว เพื่อตัดสินใจเหมาะสมโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า

5. ประเมินความเสี่ยงและผลต่อการใช้งาน

พิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มี Protection Class IP rating ที่เหมาะสม นำเสนอค่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเช่น อุปสรรคในการทำงาน การเสียหายในอุปกรณ์ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน

6. พิจารณาการอนุมัติใช้งานจากหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง

ถ้าคุณใช้อุปกรณ์ในหน่วยงานหรือองค์กรที่มีข้อกำหนดเฉพาะ ตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่า Protection Class IP rating ที่คุณเลือกได้รับการอนุมัติให้ใช้งาน

7. พิจารณาผู้รับรองมาตรฐาน

การเลือก Protection Class IP rating ที่ถูกต้องเพื่อได้รับความมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน ควรพิจารณาผู้รับรองสากลและมาตรฐานว่า IP rating ที่คุณเลือกเป็นมาตรฐานสากลหรือไม่ เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือ

Protection Class IP Rating ลักษณะ
IP65 ความคงทนต่อฝุ่นได้รับการป้องกันจากการดูดซึมของน้ำ
IP67 ยามสมบัติเดียวกับ IP65 แต่ยังมีความคงทนต่อการจับตัวกระตุ้น
IP68 ความคงทนต่อฝุ่นและน้ำอย่างสมบูรณ์ ใช้งานในน้ำได้ในระยะเวลาที่กำหนด

อุปกรณ์ต่างๆ ที่มี Protection Class IP

การใช้งาน Protection Class IP มีความสำคัญในการปกป้องอุปกรณ์ของเราจากภัยอันตรายต่างๆ อุปกรณ์ที่มี Protection Class IP rating เป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบและมีความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ต้องการความป้องกันอย่างมาก

 • Smartphones: สมาร์ทโฟนที่มี Protection Class IP rating สามารถป้องกันการเข้าถึงของน้ำ ฝุ่น และการกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • โทรทัศน์: โทรทัศน์ที่มี Protection Class IP rating สามารถต้านทานละอองน้ำและฝุ่นได้อย่างดี
 • กล้องวงจรปิด: กล้องวงจรปิดที่มี Protection Class IP rating สามารถคงทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ เช่น ฝุ่น เฉือนน้ำ และการกระแทกได้
 • เครื่องมือวัดความดัน : เกจวัดแรงดันแบบดิจิตอล, เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์ ที่มีแผงวงจรไฟฟ้า จำเป็นต้องมี Protection Class IP rating ที่สามารถป้องกันน้ำและฝุ่นได้ในระดับหนึ่ง
อุปกรณ์ Protection Class IP Rating คุณสมบัติเพิ่มเติม
สมาร์ทโฟน IP68 ความสามารถในการป้องกันน้ำและฝุ่น
โทรทัศน์ IP65 ความคงทนต่อละอองน้ำและฝุ่น
กล้องวงจรปิด IP67 ความต้านทานท่วมน้ำและฝุ่น

อุปกรณ์ที่ไม่มี Protection Class IP สามารถป้องกันได้ยังไง?

ในบางกรณี อุปกรณ์ที่ไม่มี Protection Class IP rating สามารถป้องกันภัยได้ด้วยวิธีที่เรียกว่า “จัดการความปลอดภัยด้วยตนเอง”

วิธีแรกคือการใช้ภาชนะและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการป้องกันภัย สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มี IP rating ควรใช้ภาชนะหรือเครื่องหมายความปลอดภัยที่เหมาะสม เช่น กล่องหุ้มอุปกรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ควรใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อป้องกันภัย เช่น กาวกันน้ำหรือวางตาข่ายภายนอกสิ่งของเพื่อป้องกันแตกหัก

วิธีที่สองคือการตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ เราควรตรวจสอบว่าอุปกรณ์ยังใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยหรือไม่ นอกจากนี้ยังควรตรวจสอบอุปกรณ์เสียหาย และทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนทันทีหากมีปัญหา

วิธีที่สามคือการใช้ชุดป้องกันภัยภายนอก โดยสามารถใช้เครื่องหมายความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน หรือจัดทำชุดป้องกันภัยเอง เช่น ป้ายเตือนแจ้งเตือนเสี่ยง เพื่อเตือนระวังผู้ใช้งานเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์

วิธีสุดท้ายคือการรักษาอุปกรณ์ให้สะอาดและแห้งภายหลังการใช้งาน การทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้งานจะช่วยลดความเสียหายจากความชื้นและสิ่งสกปรก นอกจากนี้ยังควรเก็บอุปกรณ์ในที่แห้งและปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสียหายจากสภาวะอากาศต่างๆ

สรุป

ในบทความนี้ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Protection Class IP ที่เป็นระดับป้องกันของอุปกรณ์ เราได้ทราบถึงความหมายและความสำคัญของ Protection Class IP rating ที่ช่วยปกป้องอุปกรณ์ของเราจากภัยอันตราย และเราได้รู้จักวิธีการแบ่งและจำนวนระดับของ Protection Class IP อีกด้วย

เราได้รู้จักกับลักษณะและรายละเอียดของ IP rating ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Protection Class IP และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์เมื่อมี Protection Class IP rating ที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังเรียนรู้ถึงเหตุผลที่ควรใช้ Protection Class IP กับอุปกรณ์ของเรา และขั้นตอนในการเลือก Protection Class IP ที่เหมาะสม

สรุปมาแล้วว่า Protection Class IP เป็นระดับป้องกันอุปกรณ์ที่สำคัญในการปกป้องอุปกรณ์ของเรา มีหลายระดับ แต่ละระดับจะมีความหมายและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน การเลือกระดับที่เหมาะสมของ IP rating เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้งาน Protection Class IP ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ของเรา

FAQ

Protection Class (IP) คืออะไร?

Protection Class (IP) หมายถึงระดับป้องกันของอุปกรณ์ ที่ใช้เพื่อปกป้องอุปกรณ์จากภัยอันตรายต่างๆ

IP มาจากคำว่าอะไร?

IP มาจากคำว่า Ingress Protection ซึ่งหมายถึงระบบการป้องกันอุปกรณ์

Protection Class แบ่งออกอย่างไร?

Protection Class แบ่งออกเป็นหลายระดับตามมาตรฐานที่กำหนด

Protection Class IP มีกี่ระดับ?

Protection Class IP มีหลายระดับตามมาตรฐานที่กำหนด

ลักษณะของ Protection Class IP

Protection Class IP rating มีลักษณะและรายละเอียดต่างๆ

IP Rating มีผลกระทบต่ออุปกรณ์อย่างไร?

IP Rating มีผลกระทบต่ออุปกรณ์โดยมีประโยชน์และการนำไปใช้ในการปกป้องอุปกรณ์

สาเหตุที่ควรใช้ Protection Class IP

สาเหตุที่ควรใช้ Protection Class IP เพื่อปกป้องอุปกรณ์จากภัยอันตรายต่างๆ

ขั้นตอนการเลือก Protection Class IP

ขั้นตอนการเลือก Protection Class IP rating ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ใช้

อุปกรณ์ต่างๆ ที่มี Protection Class IP

อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ Protection Class IP rating และการป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ตามมาตรฐาน IP rating

อุปกรณ์ที่ไม่มี Protection Class IP สามารถป้องกันได้ยังไง?

วิธีการป้องกันภัยอุปกรณ์ที่ไม่มี Protection Class IP rating เพื่อรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *