Showing all 8 results

เกจวัดแรงดันลม

เกจวัดแรงดันลม เป็นอุปกรณ์วัดแรงดันของลม โดยหน่วยวัดแรงดันที่ใช้คือ bar, Pascal หรือ psi เกจวัดแรงดันลมมักใช้ในงานอุตสาหกรรม ยานยนต์ และงานช่างต่างๆ

ข้อควรระวังของการใช้เกจวัดแรงดันลม

การใช้งานเกจวัดแรงดันในงานลม ควรระมัดระวังไม่ให้เกจวัดแรงดันได้รับความเสียหาย หรือสัมผัสกับลมที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีสารเคมีเจือปน

เกจวัดแรงดันลมที่จำหน่ายในประเทศไทยมักมีช่วงวัดแรงดันตั้งแต่ 0-100 psi ถึง 0-1000 psi ความแม่นยำอยู่ที่ ±1% และวัสดุที่ใช้ทำตัวเรือนมักเป็นสแตนเลสหรือทองเหลือง

วัตถุประสงค์ของการใช้เกจวัดแรงดันลม

เกจวัดแรงดันลมมักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • ตรวจสอบแรงดันลมในระบบลม เพื่อตรวจสอบว่าแรงดันลมอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่
  • ตรวจสอบการทำงานของปั๊มลม เพื่อตรวจสอบว่าปั๊มลมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
  • ตรวจสอบระบบจ่ายลม เพื่อตรวจสอบว่าระบบจ่ายลมมีการรั่วหรือไม่

สรุป

เกจวัดแรงดันลมเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานในระบบลมและอุตสาหกรรมลม ช่วยให้สามารถตรวจสอบแรงดันลมได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย

นอกจากนี้ เกจวัดแรงดันลมยังนิยมใช้ในงานยานยนต์ เช่น การตรวจสอบแรงดันลมยางรถยนต์ และการตรวจสอบการทำงานของระบบเบรกลม เป็นต้น

ในภาษาไทย เกจวัดแรงดันลมมักเรียกว่า “เกจวัดลม” หรือ “มาตรวัดลม”