Pressure Switch สวิทช์แรงดัน

ประเภท บทความ เช็คราคา Pressure Switch

Pressure Switch คือ เครื่องมือวัดความดันควบคุมระดับแรงดันในระบบต่างๆ ทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ ตรวจสอบความดันในแอปพลิเคชันที่กำหนด เช่น ปั๊มน้ำ ปั๊มลม และกระตุ้นการทำงานหรือการดำเนินการเฉพาะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เกณฑ์เหล่านี้มักจะปรับเปลี่ยนได้ ทำให้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะ

Pressure switch แปลว่า สวิทช์แรงดัน

หลักการทำงานของ Pressure Switch

Pressur switch มีองค์ประกอบการตรวจจับต่างจากเกจวัดแรงดัน เช่น กลไกสวิตช์ และการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า องค์ประกอบการตรวจจับ โดยปกติจะเป็นไดอะแฟรมหรือลูกสูบ เปลี่ยนรูปภายใต้อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของความดัน(Pressure) เมื่อแรงดันถึงจุดหนึ่ง กลไกสวิตช์จะทำงาน และหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าจะเปิดหรือปิด ขึ้นอยู่กับการออกแบบ การเปลี่ยนแปลงสถานะการติดต่อนี้สามารถใช้เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปั๊ม มอเตอร์ วาล์ว สัญญาณเตือน และอื่นๆ

ดูวิดีโอการทำงาน ปรึกษาฟรี
pressure switch-สวิทช์แรงดัน

ประเภทของ Pressure Switch

Pressure Switch มีการทำงานอยู่ 2 แบบ คือ แบบ Mechanical pressure switches และ Electronic pressure switches สวิตช์แรงดันเชิงกลโดยทั่วไปจะมีราคาถูกกว่าสวิตช์แรงดันอิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็มีความแม่นยำและเชื่อถือได้น้อยกว่าเช่นกัน สวิตช์แรงดันอิเล็กทรอนิกส์มีราคาแพงกว่า แต่มีความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ และความสามารถรอบด้านมากกว่า

 • Mechanical pressure switches: ใช้องค์ประกอบเชิงกลเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแรงดันและสั่งงานสวิต
 • Electronic pressure switches: ใช้เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแรงดันและสั่งงานสวิตช์

โดยประเภทของ Pressure Switch ที่พบบ่อยตามการทำงานทั้ง 2 รูปแบบนี้ มีดังนี้

ประโยชน์ของการใช้ Pressure Switch

 1. การเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย สวิตช์แรงดันช่วยรักษาสภาพการทำงานที่ปลอดภัยโดยป้องกันความล้มเหลวของอุปกรณ์ สถานการณ์แรงดันเกิน และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ด้วยการควบคุมระดับแรงดันอย่างแม่นยำ สวิตช์แรงดันช่วยปรับกระบวนการให้เหมาะสม ปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน และลดเวลาหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด
 3. การป้องกันอุปกรณ์ สวิตช์ความดันทำหน้าที่เป็นมาตรการป้องกันอุปกรณ์ ป้องกันความเสียหายเนื่องจากแรงดันมากเกินไปหรือสภาวะการทำงานที่ผิดปกติ
 4. ประหยัดค่าใช้จ่าย การควบคุมแรงดันอย่างมีประสิทธิภาพจากสวิตช์แรงดันส่งผลให้ประหยัดต้นทุนโดยการลดการสูญเสียพลังงาน ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และลดความต้องการในการบำรุงรักษาให้เหลือน้อยที่สุด

การเลือก Pressure Switch

เมื่อเลือก Pressure Switch สำหรับการใช้งานเฉพาะ ควรพิจารณาปัจจัยหลายประการ ได้แก่

 • ช่วงแรงดัน(Pressure Range)
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์แรงดันสามารถรองรับช่วงแรงดันที่ต้องการได้โดยไม่เกินขีดจำกัดการทำงาน
 • ความแม่นยำและการทำซ้ำ(Accuracy and Repeatability)
  พิจารณาระดับความแม่นยำและความสามารถในการทำซ้ำที่ต้องการเพื่อการควบคุมแรงดันที่แม่นยำ
 • สภาวะแวดล้อม(Environmental Conditions)
  ประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงอุณหภูมิ ความชื้น การสั่นสะเทือน และการสัมผัสกับสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเลือกสวิตช์ความดันที่มีการจัดอันดับด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
 • ข้อกำหนดด้านไฟฟ้า(Electrical Requirements)
  ตรวจสอบความเข้ากันได้ทางไฟฟ้าและข้อกำหนดด้านพลังงานเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานร่วมกับระบบที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น

สรุป

เครื่องมือวัดความดัน Pressure Switch มีความสำคัญในการตรวจสอบและควบคุมระดับแรงดันในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยความสามารถในการรับประกันความปลอดภัย ปรับกระบวนการให้เหมาะสม และปกป้องอุปกรณ์ สวิตช์ความดันมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ เมื่อพิจารณาปัจจัยที่กล่าวถึงในบทความนี้และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งและบำรุงรักษาที่เหมาะสม ธุรกิจต่างๆ จะสามารถใช้ประโยชน์จากสวิตช์แรงดันสำหรับความต้องการเฉพาะของตนได้

ads-radius-global

บทความ Pressure Switch

FAQs

อายุการใช้งานของ Pressure Switch คือเท่าไร ?

อายุการใช้งานของสวิตช์ความดันอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น การใช้งาน สภาพแวดล้อม และการบำรุงรักษา โดยเฉลี่ยแล้ว สวิตช์ความดันที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีสามารถมีอายุการใช้งานได้ 5 ถึง 10 ปี

Pressure Switch สามารถซ่อมได้หรือไม่?

ในบางกรณี สวิตช์ความดันสามารถซ่อมแซมได้โดยการเปลี่ยนส่วนประกอบที่ชำรุดหรือปรับเทียบสวิตช์ใหม่ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนสวิตช์ความดันที่ชำรุดด้วยอันใหม่มักจะคุ้มค่ากว่า

สามารถใช้ Pressure Switch กับทั้งของเหลวและก๊าซได้หรือไม่?

ได้ สวิตช์ความดันสามารถใช้ได้กับทั้งของเหลวและก๊าซ ขึ้นอยู่กับการออกแบบและความเข้ากันได้กับสื่อเฉพาะ

สามารถปรับ Pressure Switch สำหรับค่าแรงดันที่แตกต่างกันได้หรือไม่?

ได้ สวิตช์แรงดันส่วนใหญ่อนุญาตให้ปรับค่าแรงดันเพื่อให้เหมาะกับความต้องการใช้งานเฉพาะ