หน่วย mmHg และ inHg คืออะไร ?

หน่วยแรงดัน mmHg และ inHg เป็นหน่วยวัดความดันที่ย่อมาจาก “millimeter of mercury” และ “inch of mercury” ตามลำดับ โดย mmHg หมายถึงความดันที่เกิดจากปรอทสูง 1 มิลลิเมตร ส่วน inHg หมายถึงความดันที่เกิดจากปรอทสูง 1 นิ้ว

ความดันบรรยากาศบนพื้นผิวโลกมีค่าประมาณ 760 mmHg หรือ 29.92 inHg ความดันที่ต่ำกว่าความดันบรรยากาศเรียกว่าความดันสุญญากาศ ซึ่งจะวัดเป็นค่าลบ

หน่วย mmHg และ inHg นิยมใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับสุญญากาศ เช่น งานเกี่ยวกับเครื่องสูญญากาศ เครื่องทำความเย็น อุปกรณ์ทางการแพทย์ และงานอวกาศ และมักเป็นหน่วยวัดที่อยู่ใจเครื่องมือวัดความดันบางรุ่น

mmhg-inhg-unit

งานบางประเภทที่ใช้หน่วย mmHg และ inHg

งานเกี่ยวกับเครื่องสูญญากาศ เช่น เครื่องดูดฝุ่น เครื่องอบผ้า เครื่องดูดไขมัน เป็นต้น จะใช้หน่วย mmHg หรือ inHg เพื่อวัดระดับความดันสุญญากาศภายในเครื่อง

  • เครื่องสูญญากาศ : งานเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็น เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องตู้เย็น เครื่องแช่แข็ง เป็นต้น จะใช้หน่วย mmHg หรือ inHg เพื่อวัดระดับความดันภายในเครื่อง
  • เครื่องทำความเย็น : อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น อุปกรณ์ช่วยหายใจ เครื่องดูดเสมหะ เป็นต้น จะใช้หน่วย mmHg หรือ inHg เพื่อวัดระดับความดันภายในอุปกรณ์
  • อุปกรณ์ช่วยหายใจ : งานอวกาศ เช่น ยานอวกาศ สถานีอวกาศ เป็นต้น จะใช้หน่วย mmHg หรือ inHg เพื่อวัดระดับความดันภายในยานอวกาศ
  • ยานอวกาศ : นอกจากนี้ หน่วย mmHg และ inHg ยังนิยมใช้ในงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความดัน เช่น งานเกี่ยวกับท่อ ถัง อุปกรณ์ทางวิศวกรรม เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *