สารบัญเนื้อหา

Differential Pressure คืออะไร?

ดิฟเฟอเรนเชียลเพรสเชอร์ หรือ Differential Pressure หมายถึง ความดันแตกต่าง

Differential Pressure หมายถึงความแตกต่างของความดันระหว่างจุดสองจุดในระบบของไหล เป็นการวัดแรงดันตกหรือความแปรผันของแรงดันระหว่างตำแหน่งเฉพาะสองตำแหน่งภายในระบบของไหลหรือก๊าซ

พูดง่ายๆ ก็คือความแตกต่างระหว่างแรงดันที่จุดหนึ่งกับแรงดันที่อีกจุดหนึ่งในระบบ โดยปกติจะวัดเป็นหน่วยแรงดันต่อหน่วยพื้นที่ เช่น ปาสคาล (Pa), บาร์(bar) หรือ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi)

difference_pressure_is

ดูวิดีโออธิบาย Differential Pressure : (8) Differential Pressure เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม – YouTube

ความดันแตกต่าง (DP หรือ ∆P) คือความแตกต่างระหว่างความดันที่ใช้สองค่า การอ่านค่าความดันเกือบทั้งหมดถือเป็นการอ่านค่าความดันแตกต่าง เนื่องจากความดันวัดเป็นความดันสัมบูรณ์(Absolute Pressure) สัมพันธ์กับความดันสุญญากาศ(Vacuum) หรือความดันเกจ(Gauge Pressure) โดยสัมพันธ์กับความดันบรรยากาศโดยจะใช้ Pressure Gauge เป็นเครื่องมือในการวัดค่า

ความดันแตกต่างมักใช้ในการใช้งานต่างๆ รวมถึงการวัดการไหลของของไหล การตรวจสอบตัวกรอง ระบบควบคุมความดัน และระบบ HVAC (การทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ) ด้วยการวัดความแตกต่างของแรงดัน วิศวกรและช่างเทคนิคสามารถประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ภายในระบบได้

ในการวัดความดันแตกต่าง จะใช้อุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่าเซ็นเซอร์ความดันแตกต่าง(Differential sencor)หรือทรานสดิวเซอร์(Transducer) เซ็นเซอร์เหล่านี้ประกอบด้วยพอร์ตแรงดันสองพอร์ตที่เชื่อมต่อกับจุดที่ต้องการวัดความแตกต่างของแรงดัน เซ็นเซอร์จะวัดแรงดันที่แต่ละพอร์ตและคำนวณความแตกต่าง โดยให้เอาต์พุตที่แสดงถึงแรงดันต่างกัน

ads-radius-global

สรุป

โดยรวมแล้ว Differential Pressure มีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจและการใช้เครื่องมือวัดความดันตรวจสอบระบบของไหลและก๊าซ ทำให้สามารถดำเนินการและบำรุงรักษากระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ้างอิงบทความ : What is Differential Pressure? (mensor.com)

2 thoughts on “Differential Pressure ความดันแตกต่าง ทำความเข้าใจใน 5 นาที

  1. Pingback: Pressure Gauge 101 : สุดยอดเนื้อหาความเข้าใจและเลือกเกจวัด

  2. Pingback: เกจวัดแรงดันอนาล็อก (Analog Pressure Gauge) คืออะไร ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *